Dinsdag 29 september 2020, 19:30 - 22:00

Elke dinsdagavond is er een geloofsinhoudelijke activiteit. Meestal is dit kring, maar we hebben ook een aantal gezamelijke avonden met de hele vereniging en themagroepavonden.

Een Kick-Off is een gezamelijke avond waarop we samen met de hele vereniging samen eten en daarna een soort kerkdienst houden. Daarbij wordt een thema geïntroduceerd waar we de komende tijd mee bezig kunnen tijdens de kringavonden.

Deze avond zal in het teken staan van het thema 'In Christ alone: sterker dan ooit'. De dienst zal plaatsvinden in de Martinikerk en Tjerk Riemersma zal spreken over het versterken van je geloof. Er is deze keer geen maaltijd, inloop voor de dienst is van 19:15 tot 19:35 zodat de avond om uiterlijk 19:45 kan beginnen

Wil je deze avond komen kijken bij Ichthus?
Je bent van harte welkom, meld hiernaast/onder aan!