Dinsdag 25 mei 2021, 19:30 - 22:00

Elke dinsdagavond is er een geloofsinhoudelijke activiteit. Meestal is dit kring, maar we hebben ook een aantal gezamelijke avonden met de hele vereniging en themagroepavonden.

De Pinksterdienst is onderdeel van een gezamelijke avond, waarop we eerst met de hele vereniging samen eten en daarna een kerkdienst houden. De Pinksterdienst heeft de vorm van een Praise & Prayer, waarbij tijdens de dienst de focus ligt op aanbidding en gebed.

'Here as in Heaven'

Tijdens deze dienst komt Patrick Stegeman een praatje houden over het thema 'Here as in Heaven'. Hoe kunnen wij in deze gekke en onrustige tijd toch de rust en vertrouwen voelen zoals het in de Hemel is?

Wij hopen dat je tijdens deze dienst rust en hoop mag vinden bij God door te zingen en te bidden met én voor elkaar! Gezien de avond een samenwerking is met HOST, zal de voertaal op de avond in het Engels zijn.

Wil je deze avond komen kijken bij Ichthus?
Je bent van harte welkom, aanmelden kan via info at icht.nl !