Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen

#STUDENTENLEVENMETGOD

Forumarchief

Stelling evolutie

Janine Stam zegt:

Hoi allemaal,

Hier weer een nieuwe stelling van de GWC. Ditmaal is de stelling verbonden aan het allereerste claridadartikel dat de GWC dit Ichthusjaar heeft gepubliceerd. 

De Bijbel sluit evolutie uit. 

Wij zien uit naar jullie reacties. 

2016-03-14 19:39:48
@ Los zegt:

Hier een eerste reactie (die hopelijk niet de discussie in de kiem smoort) over de waarheid van deze stelling. Het maakt voor deze stelling veel uit wat je precies bedoelt met 'De Bijbel' en met 'evolutie' (en ook een beetje wat je bedoelt met 'sluit uit'). Ik neem aan dat 'sluit uit' betekent: 'bevat argumenten tegen het bestaan van'. De Bijbel bestaat uit een hele verzameling boeken. Het woord evolutie komt hier niet in voor. Wel zijn er ideeën in de Bijbel te vinden die men zo zou kunnen interpreteren dat ze tegen de realiteit van het biologische idee van evolutie zijn, bijvoorbeeld dat God dingen in deze wereld gelijk al perfect gemaakt heeft, dus dat ontwikkeling niet nodig is. Of dat het niet zo is dat de 'sterke' wezens overleven. Of het idee dat God alles leidt en alles niet per se volgens biologische mechanieken werkt. Of het idee dat de wereld eindige tijd bestaat (zowel vroeger als later).

Daarnaast is er natuurlijk het bekende gedoe uit Genesis (en latere verwijzingen uit andere Bijbelboeken hiernaar). Dat er staat dat God de wereld gemaakt heeft in een beperkte tijd. (Tegen het idee van een lange evolutieperiode.) Of dat God wezens (in het bijzonder de mens) apart gemaakt heeft. (Tegen het idee dat verschillende soorten wezens uit elkaar zijn voortgekomen.) Of dat alles in het begin zonder het concept 'dood' bestond. (Tegen het idee van evolutie door het afsterven / niet voortplanten van zwakkeren.)

Waarschijnlijk gaat mijn uiteindelijke antwoord ongeveer neerkomen op dat de eerste paar hoofdstukken van de Bijbel met een letterlijke interpretatie tegen 'evolutie' (wat dat ook moge zijn, ik ben geen bioloog) zijn, maar dat het overgrote deel van de Bijbel er niet over gaat en het dus ook niet uitsluit.

Voor ik verder reageer zal ik eerst eens die Claridad bekijken. (En het spreekt voor zich, maar toch: reacties zijn welkom!)

2016-03-15 12:35:13
HenkAap zegt:

Ik ben het eens met Los dat dit een buitengewoon vage stelling is. Wat wordt er bedoeld met 'evolutie'? De evolutietheorie? Of iets anders? Dat zal eerst nader gedefinieerd moeten worden. Ten tweede, wat wordt er bedoeld met 'de Bijbel'? De Bijbel zoals protestanten die kennen? Die is namelijk anders dan die van bijvoorbeeld Rooms-katholieken en oosters-orthodoxen. Ten derde vraag ik mij af hoe 'de Bijbel', wanneer we die term gedefinieerd zouden hebben, (de) evolutie(theorie) zou kunnen uitsluiten. Hoe kan een boek iets uitsluiten? Dat doet onze interpretatie op basis van een boek, toch?

Laten we om wille van de discussie 'de Bijbel' definiëren als het boek zoals dat wordt aanvaard door protestanten en laten we 'evolutie' verstaan als de universeel geaccepteerde biologische theorie over de ontwikkeling des levens. De evolutietheorie gaat dus niet over het ontstaan van leven maar over de ontwikkeling van leven vanaf de eerste levensvorm tot nu.

Op basis van deze definities zou ik zeggen: uiteraard sluit de Bijbel de evolutietheorie volledig uit. Er is in de Bijbel helemaal geen ruimte voor de evolutietheorie. Zoals Los al geschreven heeft: het scheppingsverhaal, waarin ook wordt uitgelegd hoe de mens is ontstaan, lijkt op geen enkele wijze op de evolutietheorie. Einde verhaal dus, voor minstens een van beide.

Men zou er echter ook voor kunnen kiezen om - in tegenstelling tot de oogjes-en-oortjes-dicht-houding van beroemde en verguisde jongeaardecreationisten zoals de Australische Ken Ham, de Amerikaanse Kent Hovind en de Nederlander Jan-Rein de Wit - je weet wel, die vent van het pseudowetenschappelijke tijdschrift WEET - de leesbril aan te passen en de Bijbel door een ander kader te bekijken. Wat wisten de Bijbelschrijvers in 900 en 400 v. Chr. en 80 AD nou van biologie en natuurkunde?

De wetenschap doet kennis op door het nauwkeurig onderzoeken van zichtbare werkelijkheden. Religie doet kennis op door een nauwkeurig verlangen naar niet-zichtbare werkelijkheden. Dat zijn twee fundamenteel verschillende zaken die beide totaal andere kennisvormen genereren. De Bijbel is immers geen wetenschappelijke verhandeling maar een verzameling boeken die zeer uiteenlopende genres en teksten bevatten. Wend je dus met je oorsprongsvragen zowel tot de wetenschap als tot de Bijbel (en andere religieuze geschriften). De wetenschap vertelt ons een kille waarheid. Religie geeft zin aan die waarheid.

Het is te vergelijken met een uitbehandelde patiënt die bij een arts komt. "U bent ongeneeslijk ziek. Wij kunnen u niet meer genezen." Dat is een harde en kille waarheid. Maar gelukkig is er religie. Religie geeft zin aan een ogenschijnlijk harde en kille waarheid.

Dus, kortom: natúúrlijk is de evolutietheorie gewoon waar. En natúúrlijk is de Bijbel tegenstrijdig met de evolutietheorie. Maar waarom zouden we de Bijbel in een wetenschappelijk keurslijf dwingen? Dat is fundamentalistisch, kortzichtig en ronduit dom.

 

ps. Voor een geloofs-en-wetenschapscommissie vind ik het formuleerniveau van stellingen niet zo hoog. Wellicht zouden jullie zelf eerst iets beter een stelling willen toelichten en de gebruikte termen kunnen definiëren zodat we allemaal weten wat er wordt bedoeld?

2016-03-15 20:10:14
@ Los zegt:

@ Prctje, Ik weet het niet zeker, maar het kan zijn de de GWC met opzet de stellingen vaag en vol ongedefinieerde termen laat om ons niet teveel in een beperkte discussie te laten belanden. Zo dwingt zij ons niet tot een bepaalde interpretatie maar laat zij ruimte voor verschillende opvattingen om zo een breder discussiespectrum te verkrijgen. Of dit de beste manier is om tot een goede en nuttige discussie te komen weet ik niet.

2016-03-16 21:58:42
Femke Thon zegt:

@-los-bve 

@HenkAap 

 

Hoi,

Namens de GWC kan ik melden dat wat Aarnout zegt min of meer klopt. We willen graag een brede discussie waarin mensen zelf bepalen vanuit welk kader ze argumenteren. We kunnen immers niet in de hoofden van mensen kijken, en weten niet welke aspecten van het onderwerp ze het interessantst vinden. 

In dit geval wilden we het open laten wat er onder evolutie verstaan word, of hier ook de chemische evolutie meegenomen word, of niet. Bovendien is er ook nog zoiets als theistische evolutie. Het is je zelf immers ook gelukt een zinnige post te schrijven bij deze stelling?

Ik hoop hiermee onze overwegingen verduidelijkt te hebben, en het doodslaan van de discussie door discussie over de discussie te voorkomen.

2016-03-18 12:49:04
HenkAap zegt:

Maar Femke, als men een stelling zo breed formuleert is het heel moeilijk goed te discussiëren en is de kans groot dat men langs elkander heen gaat praten.

Volgens Wikpedia kan chemische evolutie verschillende dingen betekenen. (Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_evolution ) Als je hiermee abiogenese bedoelt maakt het de discussie alleen maar onvoerbaarder. Nu is het onderwerp zó breed en zó onduidelijk dat het eigenlijk niet meer duidelijk is waar men moet aanvangen.

Nouja. Niemand heeft verder meer gereageerd op de reacties van Aarnout en mij, dus ik wacht eerst wel even af totdat iemand komt reageren. ;)

2016-03-20 14:15:53

Sponsors