Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen

#STUDENTENLEVENMETGOD

Forumarchief

Stelling Openbaring (week 20)

Erwin Lenting zegt:

Voor deze week staat Openbaring 15 en 16 op het leesrooster. Wat valt je op aan deze hoofdstukken? Wat begrijp je niet helemaal? Waar wil je graag de visie van andere Ichthianen over horen? Zet je vragen en opmerkingen hieronder en help elkaar verder! Je kunt ook in discussie over de stelling van deze week:


Huidige natuurrampen (bijvoorbeeld aardbevingen) zijn een uiting van Gods oordeel over het gedrag van mensen.

 

2017-05-14 16:37:37
Richard Bremmer zegt:

Openbaring gaat grotendeels over de Dag des Heeren, de Dag der wrake Gods. Dat is, zoals ik het met mijn chiliastische bril bekijk, aan het eind van het tijdperk waarin de mens heerschappij voert over de aarde. Daarna zal Christus duizend jaren regeren (Openbaring 20:2).

Nu is er volgens mij geen sprake van Gods oordelen over de wereld. Wat er aan rampspoed ons overkomt, moet je zien in het licht van Mattheüs 24:7-8, deze dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Geen oordeel van God, maar voortekenen van zijn naderende wederkomst.

Ik denk ook dat wij Gods oordeel ook helemaal niet nodig hebben. Wij mensen zijn prima zelf in staat om dingen te doen waardoor onze eigen levens en die van anderen volkomen overhoop komen te liggen. Nu valt er wellicht te discussiëren over de mate waarin de mens oorzaak is van klimaatverandering en of die klimaatverandering erg is, maar één ding weet ik wel: wij zouden in principe in staat zijn om goed om te gaan met die veranderingen, wij zouden in principe alle monden moeten kunnen voeden, alle voeten kunnen schoeien, alle hoofden kunnen voorzien van een dak, maar we willen gewoon niet het goede doen. We vellen daardoor zo vaak ons eigen oordeel. En straks...als God terugkomt, zal Hij eerst dat oordeel versterken en daarna duizend jaren lang laten zien hoe het wel moet en kan.

2017-05-15 23:23:40

Sponsors