Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen

#STUDENTENLEVENMETGOD

Privacybeleid

Christelijke Studentenvereniging Ichthus Groningen

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens door studentenvereniging Ichthus Groningen

In dit document is het Privacybeleid van de Christelijke Studentenvereniging Ichthus Groningen vastgelegd. Dit beleid beschrijft de wijze waarop persoonsgegevens worden ontvangen, verwerkt, bewaard alsmede de stappen die worden ondernomen bij misbruik van de gegevens.

Versie: 15-04-2024

Met betrekking tot het gebruik en verwerken van persoonsgegevens:

C.S.V. Ichthus Groningen (hierna: C.S.V. Ichthus) vindt jouw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leden of persoonsgegevens uit andere aard. Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Met deze privacyverklaring stellen wij u graag op de hoogte omtrent het gebruik en verwerken van de door de C.S.V. Ichthus verzamelde persoonsgegevens.

Indien je lid wordt van Ichthus, of om een andere reden persoonsgegevens aan C.S.V. Ichthus verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

C.S.V. Ichthus is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat de C.S.V. Ichthus beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. C.S.V. Ichthus is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG.

2. Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door de (potentiƫle) leden en overige personen verstrekte persoonlijke informatie.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens is verantwoordelijk:
C.S.V. Ichthus, Postbus 2148, 9704 CC Groningen, KvK nummer: 41013618.
De functionaris leden is bereikbaar via secretaris at icht.nl.

3. Welke gegevens verwerkt Ichthus en voor welk doel

3.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht
  2. adresgegevens en eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  4. geluidsopnames van algemene ledenvergaderingen
  5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals social media accounts en kerkelijke achtergrond.

3.2 Ichthus verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van C.S.V. Ichthus;
  3. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen enafgenomen diensten af te wikkelen.
  4. De geluidsopnames van algemene ledenvergaderingen worden gebruikt om de taak van de secretaris tijdens en na de algemene ledenvergadering te verlichten om makkelijk en accuraat notulen te kunnen maken.

3.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met C.S.V. Ichthus en je te informeren over de ontwikkelingen van C.S.V. Ichthus.

4. E-mail berichtgeving (opt-out):

C.S.V. Ichthus gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere informatie over het lidmaatschap van C.S.V. Ichthus te zenden. Ook kan C.S.V. Ichthus je e-mailadres gebruiken om je op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen of procedures die binnen de vereniging plaatsvinden. Afmelding is mogelijk door de verantwoordelijke te informeren.

5. Bewaartermijnen

C.S.V. Ichthus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder e, AVG).

6. Interne website

6.1 C.S.V. Ichthus deelt je telefoonnummer, studie, geboortedatum, email en adres op haar interne website, hier hebben alleen haar eigen leden toegang tot.

6.2 C.S.V. Ichthus mag de berichten van haar leden op de interne Forum pagina's beschikbaar maken voor al haar leden. Daarnaast mag C.S.V. Ichthus de berichten van haar leden die op de externe Forum pagina's geplaatst zijn ook toegankelijk maken voor niet-leden.

7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

7.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft C.S.V. Ichthus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt C.S.V. Ichthus gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft C.S.V. Ichthus een verwerkersovereenkomst.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1 Via de secretaris van C.S.V. Ichthus is het mogelijk een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Binnen een maand na ontvangst zal C.S.V. Ichthus informatie verstrekken met betrekking tot het verzoek.

8.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.

8.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop C.S.V. Ichthus je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.

8.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris, via secretaris at icht.nl.

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.


Sponsors